Search
Categories
Links:

De Stichting Schenkstrook en Natuurbelevingsplaats Mariahoeve heeft behoefte aan actieve vrijwilligers. Vanaf 2012 zullen op het terrein van de toekomstige Natuurbelevingsplaats Mariahoeve rond de stadsboerderij Reigershof activiteiten worden georganiseerd. We kunnen daarvoor vrijwilligers gebruiken die zich regelmatig willen inzetten deze activiteiten te organiseren en te begeleiden.

Daarnaast heeft de Stichting dringend behoefte aan vrijwilligers die een bestuursfunctie in de Stichting willen bekleden.

Wil jij je zich inzetten voor de Schenkstrook in het algemeen, of in de Natuurbelevngsplaats in het bijzonder, meldt je dan aan voor een kennismakingsgesprek. We hebben behoefte aan gedreven personen, liefst uit het stadsdeel Haagse Hout (Mariahoeve, Bezuiden- en Benoordenhout), die zich willen inzetten de Natuurbelevingstuin samen met de gemeente Den Haag te realiseren en te beheren. We hebben vacatures voor een Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en andere bestuursleden. Lijkt je dit iets, mail ons dan voor informatie of een orienterend gesprek naar info@schenkstrook.nl

De werkgroep Schenkstrook is per 5 oktober 2011 een stichting geworden. De stichting heeft een aantal doelen. Samenvattend streeft de stichting het doel na de Schenkstrook als groene long in de wijk Mariahoeve en Bezuidenhout te behouden. Daarnaast wil de stichting in samenwerking met de gemeente Den Haag een Natuurbelevingsplaats realiseren waarbij de stichting de verantwoordelijkheid aan gaat om samen met de gemeente Den Haag het additionele beheer van de Natuurbelevingsplaats te verzorgen.

 

De totstandkoming van de Natuurbelevingsplaats Mariahoeve voor jong en oud op en rond het terrein van de Stadboerderij Reigershof krijgt de laatste tijd steeds meer vorm en er is inmiddels een schetsontwerp door de landschapsarchitect van de gemeente Den Haag gemaakt.

 Dit plan voorziet in grote lijnen in een uitbreiding van de Stadsboerderij met verschillende waterrijke speelgebieden voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Zo is er een gebied voor polderspel bedacht met sloten om vlotje te varen en met touwen om over sloten te slingeren. Een bosspel waar hutten gebouwd kunnen worden en waterspeelplaatsen met eilanden en strandjes om lekker in te kliederen en riviertjes te bouwen.

 Door het hele gebied komt een spannend blote voeten pad die alle speelvelden met elkaar verbind en waar je ook langs de Stadsboerderij komt. Langs het pad kunnen kinderen en ouders allerlei natuurelementen ontdekken zoals vlinders en bijen en bloemen en planten. Er komen ook kruipdoor-sluipdoor gangen.

 De aanleg van de Natuurbelevingsplaats zorgt voor:

  • Een nieuwe speelplek voor alle (nieuwe) kinderen in de wijk
  • Een plek om met je (klein)kinderen naar toe gaan en te genieten van het buitenleven
  • Een plek waar (groot)ouders elkaar ontmoeten
  • Een plek waar activiteiten kunnen worden georganiseerd voor jong en oud in de wijk

Het is de doelstelling om halverwege volgend jaar te beginnen met de realisatie van de Natuurbelevingsplaats. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren en naast de stichting zijn er ook een aantal bewoners enthousiast bezig met allerlei activiteiten. Er is echter nog veel te doen en we kunnen daarbij alle hulp gebruiken.

Wil je ook een steentje bijdragen aan de totstandkoming van deze bijzondere plek? Door bijvoorbeeld zitting te nemen in het bestuur of activiteiten organiseren? Neem dan contact op met de stichting: info@schenkstrook.nl

Bijna was het plan om naast de bestaande Stadsboerderij in de Schenkstrook een Natuurbelevingsplaats aan te leggen, door de gemeente tot 2020 in de ijskast gezet.

Met genoeg realiteitszin voor de huidige recessie vond de Werkgroep Natuurbelevingsplaats toch dat dit niet mocht gebeuren: het werk van ruim twee jaar zou dan immers voor niets zijn geweest; de contacten en de daaruit ontstane netwerken zouden bij uitstel verwateren en het zou maar de vraag zijn of de sponsoren nog even bereidwillig zijn om in 2020 het project te ondersteunen.

Daarom werd er door de werkgroep een campagne gestart waarbij zowel woordvoerders van politieke partijen in de gemeenteraad als individuele raadsleden telefonisch en/of schriftelijk werden benaderd.

De woordvoerders ontvingen een brief met o.m. een inventarisatie van de inspanningen die de werkgroep de afgelopen twee jaar had gedaan. De deelname van de gemeente in het geheel werd benadrukt omdat de sponsoren dit namelijk als eis hadden gesteld voor hun participatie.

Terugtreden c.q. uitstel van de kant van de gemeente zou mogelijk het afhaken van een aantal sponsoren tot gevolg kunnen hebben. Vervolgens hebben twee leden van de werkgroep ingesproken op een commissievergadering Ruimtelijke Ordening.

Het positieve resultaat van alle inspanningen mocht er zijn: tijdens de begrotingsbehandeling begin november maakte de gemeenteraad alsnog geld vrij voor de Natuurbelevingsplaats – zij het uit een andere pot – en in 2011 moet de eerste schop de grond in gaan. Op 15 november is door een aantal mensen die zich voor deze zaak verdienstelijk hebben gemaakt, het glas geheven op deze prachtige uitkomst. Aanwezig raadslid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij werd daarbij hartelijk bedankt voor zijn adviezen en niet aflatende inzet voor de Natuurbelevingsplaats. Ook Marjan Looije, die met haar vele werk en aanstekelijk enthousiasme de werkgroep bleef inspireren, werd in het zonnetje gezet.

Toch is er nog een lange weg te gaan. Zo is een van de eerste prioriteiten het oprichten van een stichting die uiteindelijk het beheer over de Natuurbelevingsplaats gaat voeren. Hiervoor zijn op korte termijn nog een aantal bestuursleden nodig. Wie als inwoner van de wijk Haagse Hout daarvoor voelt, kan contact opnemen met info@schenkstrook.nl